برای دریافت اپلیکیشن شماره همراه خود را وارد نموده و به اپراتور ستاره بدهید

قبل از وارد کردن شماره ی همراه خود فایل صوتی مربوط به بخشی که قصد ورود به آن را دارید گوش دهید
لطفا در کانال تلگرامی مشخص شده نیز وارد شوید

کانال تلگرامی :
fgs_masraf@
کانال تلگرامی :
fgs_senf@
کانال تلگرامی :
operator_fgs@