اپلیکیشن هوشمند ساز

اپلیکیشن هوشمند ساز

اپلیکیشن هوشمند ساز

در واقع برای داشتن جامعه ای هوشمند باید دو عامل مهم را در نظر گرفت عامل اول امادگی یک جامعه برای پذیرش هوشمند سازی دوم ابزار ها و عوامل و انسانهایی که میتوانند باعث توسعه و پیشبردن هوشمند سازی جامعه شوند .

کسب و کار اف جی اس

اپلیکیشن اف جی اس در مرحله اول سعی دارد که با ترویج و اموزشهای خود مدل جدید از کسب و کار هوشمند را ارائه دهد که  جامعه سنتی و تقریبا سخت تکنولوژی پذیر در حوزه اقتصادی ممکن است موانعی را ایجاد کنند اما با حرکت رو به جلو و شکل گرفتن کار اپلیکیشن و اگاه شدن مردم از مزایای جمعی استفاده این سیستم باعث میشود به صورت خودکار ابزارهای توسعه که میتواند انسانها شرکتها و …. باشد به کمک  تعالی این سیستم بیاید.

توسعه اینترنت

بعد از ظهور اینترنت و تاثیر آن روی زندگی جوامع تمامی کشورها سعی بر گسترش و توسعه آن شدند.

توسعه کمی و کیفی جریان اطلاعات از طریق اینترنت باعث شده است که فاصله بین تولید کننده (PRODUCER) و مصرف کننده (CONSUMER) به تدریج از بین برود و اصطلاح جدید ( PROSUMER) ابداع و بکار گرفته شود.

قلمرو اینترنت اشیاء (IOT)
  • سایر …
  • خانوارها
  • ساختمانهای هوشمند
  • وسایط نقلیه                                                         
  • بانکها و بیمه‌ها
  • شرکتها و سازمانها
  • بیمارستانها
  • محیط زیست
  • دولت

اپلیکیشن هوشمند ساز

تحول انقلاب‌های صنعتی جهان

انقلاب صنعتی اول انقلاب صنعتی دوم انقلاب صنعتی سوم انقلاب صنعتی چهارم
بر پایه بخار بر پایه برق بر پایه رايانه بر پایه اطلاعات و اینترنت

 fgs  و توسعه

در این انقلاب صنعتی که با گسترش شبکه های اجتماعی و تمایل بیشتر مردم از استفاده از گوشی های هوشمند باعث شد دغدغه ی ایندگان مبنی بر استفاده هوشمند و سریع از اطلاعات و اینترنت بیشتر شود اپلیکیشن های زیادی به فکر ارتقا سطح خود و رسیدن به مدل کامل هوشمند سازی شده اند که البته اپلیکیشن اف جی اس در ایران با هدفی بزرگ و جامع سعی بر این دارد که در این مسیر سخت کشور را در سراشیبی پیشرفت به سوی استفاده سریع و صحیح از هوشمند سازی قرار دهد.

 


hatay escort, antakya escort, denizli escort, denizli escort, adana escort, adana escort, iskenderun escort, hatay escort, denizli escort, denizli escort, adana escort, adana escort, hatay escort, iskenderun escort, denizli escort, denizli escort, adana escort, hatay iskenderun escort, hatay escort, denizli escort, denizli escort, iskenderun escort, denizli escort, denizli escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, kocaeli escort, kocaeli escort, kocaeli escort, kocaeli escort, kocaeli escort, kocaeli escort, kocaeli escort, kocaeli escort, kocaeli escort